Diolch am gymryd rhan yn Cyfrifiad 2021

Gallwch chi ddal i bostio holiaduron cyfrifiad papur ar gyfer Cymru a Lloegr i RHADBOST Cyfrifiad 2021

Am fwy o wybodaeth am Gyfrifiad yr Alban 2022, ewch i wefan cyfrifiad yr Alban

O gasglu i gyhoeddi gwybodaeth y cyfrifiad

Dysgwch beth sy'n digwydd rhwng casglu a chyhoeddi gwybodaeth Cyfrifiad 2021.

Eich data a diogelwch

Yr hyn rydym ni'n ei wneud â’ch gwybodaeth bersonol a sut rydym ni’n ei chadw’n ddiogel.

Ymgynghoriad allbynnau Cyfrifiad 2021

Rydym ni wedi cyhoeddi rhan un o’n hymateb i’ch adborth ar ddyluniad terfynol allbynnau Cyfrifiad 2021.

Gall gwybodaeth y cyfrifiad helpu i wneud gwahaniaeth

Gall pob math o sefydliad, o awdurdodau lleol i elusennau, ddefnyddio gwybodaeth Cyfrifiad 2021 er mwyn helpu i ddarparu'r gwasanaethau sydd eu hangen ar bob un ohonom.

Yn straeon y cyfrifiad dysgwch sut y gwnaeth gwybodaeth o'r cyfrifiad diwethaf helpu i lywio penderfyniadau sy'n effeithio ar bob un ohonom.

Help gyda'r cyfrifiad


Cysylltu â ni

Am fwy o wybodaeth am y cyfrifiad, cysylltwch âs ni.