Adnoddau sydd ar gael i'w lawrlwytho

Mae'r dudalen hon yn cynnwys deunyddiau hyrwyddo ac adnoddau Cyfrifiad 2021. Eu nod yw helpu awdurdodau lleol a grwpiau cymunedol i ddeall a chodi ymwybyddiaeth o ganlyniadau Cyfrifiad 2021.

Mae llawer yn ddogfennau PDF sydd wedi'u cynllunio i chi eu lawrlwytho a'u hargraffu. Os bydd angen i chi gael fformat gwahanol, cysylltwch â ni.

Gallwch hefyd gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael neu ddod o hyd i fformatau hygyrch eraill, fel adnoddau y gellir eu hargraffu a fideos Iaith Arwyddion Prydain.

Deunyddiau ar gyfer Cymru a Lloegr yn unig

Yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG), ni sy'n gyfrifol am gynnal y cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr. Mae'r deunyddiau hyn ar gyfer Cymru a Lloegr yn unig.

I ddysgu mwy am y cyfrifiad yn yr Alban neu yng Ngogledd Iwerddon, ewch i Cofnodion Cenedlaethol yr Alban (Saesneg yn unig) neu Asiantaeth Ystadegau ac Ymchwil Gogledd Iwerddon (Saesneg yn unig).

Hidlyddion

Cynulleidfa
Hidlyddion gweithredol Pob cynulleidfa


Math
Hidlyddion gweithredol Pob mathIaith
Hidlyddion gweithredol Pob iaith


o ganlyniadau o 22

Heb ddod o hyd i unrhyw ganlyniadau

Nid oedd modd dod o hyd i unrhyw ganlyniadau oherwydd gosodiadau eich hidlyddion.