Adnoddau sydd ar gael i'w lawrlwytho

Mae'r dudalen hon yn cynnwys deunyddiau hyrwyddo ac adnoddau Cyfrifiad 2021. Eu nod yw helpu awdurdodau lleol a grwpiau cymunedol i ddeall a chodi ymwybyddiaeth o ganlyniadau Cyfrifiad 2021.

Mae llawer yn ddogfennau PDF sydd wedi'u cynllunio i chi eu lawrlwytho a'u hargraffu. Os bydd angen i chi gael fformat gwahanol, cysylltwch â ni.

Gallwch hefyd gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael neu ddod o hyd i fformatau hygyrch eraill, fel adnoddau y gellir eu hargraffu a fideos Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Deunyddiau ar gyfer Cymru a Lloegr yn unig

Yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG), ni sy'n gyfrifol am gynnal y cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr. Mae'r deunyddiau hyn ar gyfer Cymru a Lloegr yn unig.

I ddysgu mwy am y cyfrifiad yn yr Alban neu yng Ngogledd Iwerddon, ewch i Cofnodion Cenedlaethol yr Alban neu Asiantaeth Ystadegau ac Ymchwil Gogledd Iwerddon.

Hidlyddion

Cynulleidfa
Hidlyddion gweithredol Pob cynulleidfa


Math
Hidlyddion gweithredol Pob math


Iaith
Hidlyddion gweithredol Pob iaith


o ganlyniadau o 13

Heb ddod o hyd i unrhyw ganlyniadau

Nid oedd modd dod o hyd i unrhyw ganlyniadau oherwydd gosodiadau eich hidlyddion.