Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Adnoddau sydd ar gael i'w lawrlwytho

Mae'r dudalen hon yn cynnwys deunyddiau hyrwyddo Cyfrifiad 2021, fel taflenni, baneri gwefan a phecynnau cymorth.

Eu nod yw helpu awdurdodau lleol a grwpiau cymunedol i ddeall a chodi ymwybyddiaeth o ganlyniadau Cyfrifiad 2021.

Mae llawer yn ddogfennau PDF sydd wedi'u cynllunio i chi eu lawrlwytho a'u hargraffu.

Gallwch hefyd gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael neu ddod o hyd i fformatau hygyrch eraill, fel adnoddau y gellir eu hargraffu a fideos Iaith Arwyddion Prydain.

Deunyddiau ar gyfer Cymru a Lloegr yn unig

Yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG), ni sy'n gyfrifol am gynnal y cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr. Mae'r deunyddiau hyn ar gyfer Cymru a Lloegr yn unig.

I ddysgu mwy am y cyfrifiad yn yr Alban neu yng Ngogledd Iwerddon, ewch i Cofnodion Cenedlaethol yr Alban (Saesneg yn unig) (opens in a new tab)  neu Asiantaeth Ystadegau ac Ymchwil Gogledd Iwerddon (Saesneg yn unig) (opens in a new tab) .

Hidlyddion

Cynulleidfa
Hidlyddion gweithredol Pob cynulleidfa


Math
Hidlyddion gweithredol Pob math
Iaith
Hidlyddion gweithredol Pob iaith


o ganlyniadau o 57

Heb ddod o hyd i unrhyw ganlyniadau

Nid oedd modd dod o hyd i unrhyw ganlyniadau oherwydd gosodiadau eich hidlyddion.