Adnoddau sydd ar gael i'w lawrlwytho

Mae'r dudalen hon yn cynnwys deunyddiau hyrwyddo ac adnoddau Cyfrifiad 2021. Eu nod yw helpu awdurdodau lleol, grwpiau cymunedol a sefydliadau addysg uwch i ledaenu'r neges am y cyfrifiad a helpu pobl i'w gwblhau.

Yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG), ni sy'n gyfrifol am gynnal y cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr. Mae'r holl ddeunyddiau hyn ar gyfer y cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr yn unig.

Mae llawer ohonynt yn ddogfennau PDF sydd wedi'u cynllunio i chi eu lawrlwytho a'u hargraffu. Os bydd angen i chi gael y wybodaeth sydd ynddynt mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni.

I ddysgu mwy am y cyfrifiad yn yr Alban neu yng Ngogledd Iwerddon, ewch i Cofnodion Cenedlaethol yr Alban neu Asiantaeth Ystadegau ac Ymchwil Gogledd Iwerddon.

Hidlyddion

Cynulleidfa
Hidlyddion gweithredol Pob cynulleidfaMath
Hidlyddion gweithredol Pob math

Iaith
Hidlyddion gweithredol Pob iaith
o ganlyniadau o 95

Heb ddod o hyd i unrhyw ganlyniadau

Nid oedd modd dod o hyd i unrhyw ganlyniadau oherwydd gosodiadau eich hidlyddion.