Cadw eich data'n ddiogel

Diogelu eich gwybodaeth yw ein prif flaenoriaeth yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Ni all unrhyw un eich adnabod chi yn ystadegau'r cyfrifiad y byddwn ni'n eu cyhoeddi. Rydym yn sicrhau nad ydyn nhw'n cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch. Caiff eich cofnod yn y cyfrifiad ei gadw'n ddiogel am 100 mlynedd a dim ond wedyn y bydd cenedlaethau'r dyfodol yn gallu ei weld.

Ni fyddwn yn gwerthu eich gwybodaeth bersonol. Mae pawb sy'n gweithio ar y cyfrifiad yn llofnodi Ymrwymiad Cyfrinachedd y Cyfrifiad. Mae'n drosedd iddynt rannu gwybodaeth bersonol sydd yn y cyfrifiad. Mae hyn yn cynnwys pobl sy'n gweithio i swyddfeydd y cyfrifiad ac i'n cyflenwyr.

Mae gennym ni weithdrefnau diogelwch llym sy'n dilyn safonau'r llywodraeth. Mae hyn yn cynnwys mesurau diogelwch ffisegol a TG i ddiogelu eich data.

Ymhlith y deddfau sydd mewn grym i ddiogelu eich data mae:

  • Deddf Diogelu Data 2018
  • Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR)
  • Deddf y Cyfrifiad 1920
  • Deddf Ystadegau a Gwasanaeth Cofrestru 2007

Rydym yn ufuddhau i'r gyfraith yn llwyr.

I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym ni'n cadw eich gwybodaeth yn ddiogel, ewch i wefan SYG.