Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Eich data a diogelwch : Arolygon eraill y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG), rydym ni'n cynnal llawer o arolygon pwysig ledled Cymru a Lloegr ar hyn o bryd. Mae hyn yn golygu y gallech chi glywed oddi wrthym fwy nag unwaith.

Heblaw am Gyfrifiad 2021 ac Arolwg y Coronafeirws, rydym ni hefyd yn cynnal arolygon cymdeithasol a busnes. Mae'r rhain yn cynnwys Arolwg y Llafurlu, Arolwg Asedau Cartrefi, ac Arolwg Costau Byw a Bwyd.

Mae'r arolygon hyn yn gofyn cwestiynau gwahanol, ac mae'r wybodaeth a roddir yn helpu i greu darlun o fywyd ac economi Cymru a Lloegr.

Darllenwch fwy am arolygon SYG (yn Saesneg) (opens in a new tab) .