Eich data a diogelwch : Sut y byddwn yn cysylltu â chi

Yn Swyddfa Ystadegau Gwladol, gwnaethom sicrhau bod pob cartref a llety a reolir yng Nghymru a Lloegr wedi cael holiadur Cyfrifiad 2021. Gwnaethom hyn trwy greu cofrestr cyfeiriadau o’r Post Brenhinol a rhestrau cyfeiriadau o awdurdodau lleol.

Gwnaethom ni anfon gwybodaeth cyfrifiad atoch chi drwy'r post, gan gynnwys manylion am sut i lenwi eich holiadur cyfrifiad. Gallwch chi gysylltu â ni i ofyn am holiadur cyfrifiad papur, a fydd yn cael ei anfon atoch chi trwy’r post.

Ni fyddwn yn:

  • ymweld â chi
  • eich ffonio am wybodaeth am eich cyfrifiad, oni bai eich bod wedi gwneud ymholiad neu gŵyn
  • eich ebostio, oni fyddwch wedi cysylltu â ni
  • gofyn i chi am eich rhif yswiriant gwladol, cyfrineiriau, manylion cyfrif banc, na rhifau cardiau credyd neu ddebyd

Os ydych chi wedi cael neges destun, galwad ffôn neu e-bost am y cyfrifiad, gallai hyn fod yn sgam. Ni fyddwn ni'n cysylltu â chi trwy neges destun, e-bost neu alwad ffôn yn gofyn am eich manylion neu am ddirwy. Rydyn ni'n gweithio'n galed iawn i gael gwared â'r gwefannau hyn.

Peidiwch ag ymgysylltu nac ymateb i'r negeseuon hyn a pheidiwch â chlicio ar unrhyw ddolenni yn y neges. Os ydych chi wedi llenwi eich cyfrifiad, ni fyddwch chi'n cael dirwy. Os ydych chi am ddweud wrthym ni am y sgam, cysylltwch â ni. Rhowch gymaint o fanylion ag y gallwch chi, er enghraifft, rhif ffôn neu ddolen i'r wefan.

Mae ein canolfannau cyswllt a phrosesu data yn y Deyrnas Unedig, ac yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth diogelu data'r Deyrnas Unedig.