Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Cael cefnogaeth : Trosolwg

Sut i gysylltu â ni am help a chefnogaeth

Os oes gennych gwestiwn am ystadegau cyfrifiad gan gynnwys 2021 a chynt, e-bostiwch tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid y Cyfrifiad (opens in a new tab) .

Gall ein tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid y Cyfrifiad:

 • ddarparu arweiniad ar ddatganiad cyntaf a chrynodebau pwnc Cyfrifiad 2021
 • nodi cynhyrchion cyfrifiad sydd ar gael mewn print ac ar y we
 • ddarparu arweiniad ar gael mynediad at ddata gan ddefnyddio gwasanaethau gwe Ystadegau Gwladol
 • gynghori ar ddiffiniadau o dermau cyfrifiad
 • gynghori ar y ffigurau mwyaf addas ar gyfer ceisiadau penodol
 • roi arweiniad ar y telerau ac amodau ar gyfer defnyddio data’r cyfrifiad
 • gyflenwi detholiadau syml o ffigurau o Gyfrifiad 2011 a chyfrifiadau cynharach
 • greu safleoedd a chyfrifiadau syml ar gyfer meysydd cwsmer-benodol
 • fod yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer problemau technegol yn ymwneud â defnyddio data cyfrifiad a ddarparwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG)
 • drefnu i gyngor arbenigol gael ei ddarparu
 • gymryd archebion ar gyfer allbwn a gomisiynir

Cyfeiriad post

The Office for National Statistics

Census Customer Services

Segensworth Road

Titchfield

Fareham

PO15 5RR