Cael cefnogaeth : Fformatau hygyrch

I’ch helpu i gael gwybodaeth am ganlyniadau Cyfrifiad 2021, rydym wedi cynhyrchu rhywfaint o wybodaeth mewn fformatau hygyrch. Byddwn yn diweddaru’r fformatau hyn mewn datganiadau yn y dyfodol.

Mae’r adnoddau canlynol ar gael i’w lawrlwytho a’u hargraffu.

Gwybodaeth rhyddhau'r cyfrifiad: Mae canlyniadau cyntaf yma. Argraffu cartref (Cymraeg), PDF document download, 4MB, 8 o dudalennau

Taflen yn Gymraeg i'w hargraffu gartref sy'n rhoi gwybodaeth am ryddhau canlyniadau'r cyfrifiad.

Gwybodaeth rhyddhau'r cyfrifiad: Mae canlyniadau cyntaf yma. Argraffu cartref (Saesneg), PDF document download, 4MB, 8 o dudalennau

Taflen yn Saesneg i'w hargraffu gartref sy'n rhoi gwybodaeth am ryddhau canlyniadau'r cyfrifiad.

Crynodeb o niferoedd amcangyfrifedig Cyfrifiad 2021 ar gyfer pobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr. Argraffu cartref (Cymraeg), PDF document download, 221KB, 6 o dudalennau

Crynodeb yn Gymraeg i'w hargraffu gartref o niferoedd amcangyfrifedig Cyfrifiad 2021 ar gyfer pobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr.

Crynodeb o niferoedd amcangyfrifedig Cyfrifiad 2021 ar gyfer pobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr. Argraffu cartref (Saesneg), PDF document download, 203KB, 5 o dudalennau

Crynodeb yn Saesneg i'w hargraffu gartref o niferoedd amcangyfrifedig Cyfrifiad 2021 ar gyfer pobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr.

Diogelu eich gwybodaeth yw ein prif flaenoriaeth. Argraffu cartref (Cymraeg), PDF document download, 941KB, 4 o dudalennau

Taflen yn Gymraeg i'w hargraffu gartref sy'n dangos sut rydym yn cadw data cyfrifiad yn ddiogel.

Diogelu eich gwybodaeth yw ein prif flaenoriaeth. Argraffu cartref (Saesneg), PDF document download, 931KB, 4 o dudalennau

Taflen yn Saesneg i'w hargraffu gartref sy'n dangos sut rydym yn cadw data cyfrifiad yn ddiogel.

Os hoffech gopi wedi’i argraffu, cysylltwch â’r tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid y Cyfrifiad.

Iaith Arwyddion Prydain

Rydym wedi creu fideos gwybodaeth gyffredinol gydag Iaith Arwyddion Prydain. Mae fersiwn Cymraeg a Saesneg gydag Iaith Arwyddion Prydain, sain ac is-deitlau.

I weld y fideos Iaith Arwyddion Prydain yn Saesneg, dewiswch English ar frig y dudalen hon.

Darllenwch grynodeb canlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021 yn Gymraeg.

Trawsgrifiad Cymraeg o fideo "Creu Cyfrifiad 2021, o'r broses gasglu i'r canlyniadau".

Adnoddau sydd ar gael i’w lawrlwytho

Mae deunyddiau ac adnoddau ar gael i’ch helpu i ddeall a chodi ymwybyddiaeth o ganlyniadau Cyfrifiad 2021.

Lawrlwythwch adnoddau i gefnogi canlyniadau’r cyfrifiad.

Important information:

Mae mwy o wybodaeth am ein cynlluniau rhyddhau a chynhyrchion Cyfrifiad 2021 ar dudalen cyfrifiad gwefan SYG.