Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Cael cefnogaeth : Fideos Iaith Arwyddion Prydain

Rydym wedi creu fideos gwybodaeth gyffredinol gydag Iaith Arwyddion Prydain.

I weld y fideos Iaith Arwyddion Prydain yn Saesneg, dewiswch English ar frig y dudalen hon.

Fideos Iaith Arwyddion Prydain am grynodebau pwnc Cyfrifiad 2021

Darllenwch am y datganiad tai crynodebau pwnc Cyfrifiad 2021.

Darllenwch am y datganiad iechyd, anabledd a gofal di-dâl crynodebau pwnc Cyfrifiad 2021.

Darllenwch am y datganiad grŵp ethnig, hunaniaeth genedlaethol, iaith a chrefydd crynodebau pwnc Cyfrifiad 2021.

Darllenwch am y datganiad cyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig crynodebau pwnc Cyfrifiad 2021.

Darllenwch am y datganiad demograffeg a mudo crynodebau pwnc Cyfrifiad 2021.

Darllenwch am niferoedd Iaith Arwyddion Prydain ym mwletin iaith Cyfrifiad 2021 yn Gymraeg (opens in a new tab) .

Darllenwch esboniad yn Gymraeg o'r hyn i'w ddisgwyl o ddatganiadau crynodeb pwnc ar gyfer Cyfrifiad 2021 (opens in a new tab) .

Fideos Iaith Arwyddion Prydain am ganlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021

Darllenwch grynodeb canlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021 yn Gymraeg (opens in a new tab) .

Trawsgrifiad Cymraeg o fideo "Creu Cyfrifiad 2021, o'r broses gasglu i'r canlyniadau".

Adnoddau sydd ar gael i’w lawrlwytho

Mae deunyddiau ac adnoddau ar gael i’ch helpu i ddeall a chodi ymwybyddiaeth o ganlyniadau Cyfrifiad 2021.

Lawrlwythwch adnoddau i gefnogi canlyniadau’r cyfrifiad.

Important information:

Mae mwy o wybodaeth am ein cynlluniau rhyddhau a chynhyrchion Cyfrifiad 2021 ar dudalen cyfrifiad (opens in a new tab)  gwefan SYG.