Canlyniadau Cyfrifiad 2021 : Trosolwg

Canlyniadau Cyfrifiad 2021 yw’r data a’r esboniad ategol ar y boblogaeth a chartrefi yng Nghymru a Lloegr o Gyfrifiad 2021.

Yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG), gwnaethom gyhoeddi’r canlyniadau cyntaf o Gyfrifiad 2021 ddydd Mawrth 28 Mehefin 2022. Rydym yn bwriadu cyhoeddi holl brif ganlyniadau o fewn dwy flynedd i’r cyfrifiad.

Byddwn yn cyhoeddi’r canlyniadau mewn camau ar wefan SYG, a bydd yr hyn a gynhyrchwn yn dod yn gyfoethocach gyda phob cam.

Ym mhob cam, byddwn yn cyhoeddi esboniad neu ddadansoddiad ochr yn ochr â’r data i’w cefnogi a’u hesbonio.

Important information:

Gallwch ddysgu mwy o wybodaeth am gynlluniau rhyddhau Cyfrifiad 2021 ar wefan SYG.

Cynnwys rhyngweithiol Cyfrifiad 2021

Rydym wedi creu ffyrdd newydd a chyffrous o ryngweithio â data’r cyfrifiad.

Mae’r fideo animeiddiedig hwn yn dangos sut y bydd mapiau rhyngweithiol, erthyglau, gemau a mwy yn helpu i ddod â'r data yn fyw.

Trawsgrifiad o fideo Cynnwys rhyngweithiol y gallwch ei ddefnyddio i archwilio canlyniadau’r cyfrifiad

Important information:

Gallwch ddysgu mwy o wybodaeth am y cynnwys rhyngweithiol o ganlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021 ar wefan SYG.