Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Canlyniadau Cyfrifiad 2021

Canlyniadau Cyfrifiad 2021 yw’r data a’r esboniad ategol ar y boblogaeth a chartrefi yng Nghymru a Lloegr o Gyfrifiad 2021.

Yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG), gwnaethom gyhoeddi’r canlyniadau cyntaf o Gyfrifiad 2021 ddydd Mawrth 28 Mehefin 2022. Rydym yn bwriadu cyhoeddi holl brif ganlyniadau o fewn dwy flynedd i’r cyfrifiad.

Byddwn yn cyhoeddi’r canlyniadau mewn camau ar wefan SYG, a bydd yr hyn a gynhyrchwn yn dod yn gyfoethocach gyda phob cam.

Ym mhob cam, byddwn yn cyhoeddi esboniad neu ddadansoddiad ochr yn ochr â’r data i’w cefnogi a’u hesbonio.

Gallwch ddysgu mwy o wybodaeth am y camau hyn ar dudalen cynlluniau rhyddhau Cyfrifiad 2021 y wefan SYG.

Cam un - Canlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021

Dysgwch fwy am y canlyniadau cyntaf ac amcangyfrifon poblogaeth o Gyfrifiad 2021.

  Cam un - Crynodebau pwnc Cyfrifiad 2021

  Dysgwch fwy am y crynodebau pwnc y byddwn yn eu cyhoeddi o fis hydref 2022.

   Cam dau - Cyfuniadau o ddata Cyfrifiad 2021

   Dysgwch fwy am ein cynlluniau ar gyfer cam dau canlyniadau Cyfrifiad 2021, lle gallwch gyfuno llawer o newidynnau o’r data rydym yn ei gyhoeddi.

    Cam tri - Data poblogaeth amgen Cyfrifiad 2021

    Dysgwch fwy am ein cynlluniau ar gyfer cam tri canlyniadau Cyfrifiad 2021, lle byddwn yn cyhoeddi setiau data ar bedwar math o ddata.

     Cynnwys rhyngweithiol Cyfrifiad 2021

     Dysgwch fwy am y ffyrdd newydd a chyffrous y gallwch chi ryngweithio â data’r cyfrifiad.