Canlyniadau Cyfrifiad 2021

Canlyniadau Cyfrifiad 2021 yw’r data a’r esboniad ategol ar y boblogaeth a chartrefi yng Nghymru a Lloegr o Gyfrifiad 2021.

Yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG), gwnaethom gyhoeddi’r canlyniadau cyntaf o Gyfrifiad 2021 ddydd Mawrth 28 Mehefin 2022. Rydym yn bwriadu cyhoeddi holl brif ganlyniadau o fewn dwy flynedd i’r cyfrifiad.

Byddwn yn cyhoeddi’r canlyniadau mewn camau ar wefan SYG, a bydd yr hyn a gynhyrchwn yn dod yn gyfoethocach gyda phob cam.

Ym mhob cam, byddwn yn cyhoeddi esboniad neu ddadansoddiad ochr yn ochr â’r data i’w cefnogi a’u hesbonio.

Gallwch ddysgu mwy o wybodaeth am gynlluniau rhyddhau Cyfrifiad 2021 ar wefan SYG.

Cam un canlyniadau Cyfrifiad 2021 - Canlyniadau cyntaf

Dysgwch fwy am y canlyniadau cyntaf ac amcangyfrifon poblogaeth o Gyfrifiad 2021.

  Cam un canlyniadau Cyfrifiad 2021 - Crynodebau pwnc

  Dysgwch fwy am y crynodebau pwnc y byddwn yn eu cyhoeddi o fis Hydref 2022.

   Cam dau canlyniadau Cyfrifiad 2021 - Cyfuno data

   Dysgwch fwy am ein cynlluniau ar gyfer cam dau canlyniadau Cyfrifiad 2021, lle gallwch gyfuno llawer o newidynnau o’r data rydym yn ei gyhoeddi.

    Cam tri canlyniadau Cyfrifiad 2021 - Setiau data newydd

    Dysgwch fwy am ein cynlluniau ar gyfer cam tri canlyniadau Cyfrifiad 2021, lle byddwn yn cyhoeddi setiau data ar bedwar math o ddata.