Canlyniadau Cyfrifiad 2021 : Cam tri canlyniadau Cyfrifiad 2021

Yng ngham tri, byddwn yn cyhoeddi setiau data ar bedwar math o ddata.

Sail poblogaeth amgen

Mae’r rhain yn fannau gwahanol lle cafodd unigolion eu cyfrif, fel gweithle neu leoliad y tu allan i’r tymor.

Neu, efallai eu bod yn boblogaethau gwahanol, fel preswylwyr tymor byr a gafodd eu geni y tu allan i’r Deyrnas Unedig.

Poblogaethau bach

Mae’r rhain yn grwpiau bach o’r boblogaeth gyda’r un cefndir diwylliannol, fel grŵp ethnig, hunaniaeth genedlaethol neu grefydd.

Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth ar draws ystod o newidynnau gwahanol ar gyfer y grwpiau penodol hyn.

Data tarddiad-cyrchfan neu “lif”

Mae’r rhain yn dangos symudiad pobl o un lle i’r llall, er enghraifft, symud dramor, neu i ac o ail gyfeiriad.

Microdata

Mae’r rhain yn samplau bach o gofnodion cyfrifiad, gyda’r holl wybodaeth adnabod wedi’i dileu, ar gyfer ymchwilwyr cymeradwy.

Important information:

Mae mwy o wybodaeth am ein cynlluniau rhyddhau a chynhyrchion Cyfrifiad 2021 ar dudalen cyfrifiad gwefan SYG.