Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Cam tri - Data poblogaeth amgen Cyfrifiad 2021

Yng ngham tri, byddwn yn cyhoeddi setiau data ar bedwar math o ddata.

Sail poblogaeth amgen

Mae’r rhain yn fannau gwahanol lle cafodd unigolion eu cyfrif, fel gweithle neu leoliad y tu allan i’r tymor.

Neu, efallai eu bod yn boblogaethau gwahanol, fel preswylwyr tymor byr a gafodd eu geni y tu allan i’r Deyrnas Unedig.

Poblogaethau bach

Mae’r rhain yn grwpiau bach o’r boblogaeth gyda’r un cefndir diwylliannol, fel grŵp ethnig, hunaniaeth genedlaethol neu grefydd.

Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth ar draws ystod o newidynnau gwahanol ar gyfer y grwpiau penodol hyn.

Important information:

Mae mwy o wybodaeth am ddata poblogaeth amgen a bach (opens in a new tab)  ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG).

Data tarddiad-cyrchfan neu “lif”

Mae’r rhain yn dangos symudiad pobl o un lle i’r llall, er enghraifft, symud dramor, neu i ac o ail gyfeiriad.

Important information:

Microdata

Mae’r rhain yn samplau bach o gofnodion cyfrifiad, gyda’r holl wybodaeth adnabod wedi’i dileu, ar gyfer ymchwilwyr cymeradwy.

Important information:

Mae mwy o wybodaeth am samplau microdata (opens in a new tab)  ar wefan SYG.