Cam un canlyniadau Cyfrifiad 2021 - Canlyniadau cyntaf : Gêm map poblogaeth Cyfrifiad 2021

Er mwyn helpu i ddod â niferoedd y boblogaeth yn fyw, rydym wedi creu gêm ryngweithiol hwyliog sy’n defnyddio data o Gyfrifiad 2021.

Census 2021 population map game

Yng ngêm poblogaeth Cyfrifiad 2021, rydych yn symud ar draws Cymru a Lloegr o un awdurdod lleol i’r llall.

Dyfalwch a yw nifer y bobl sy’n byw ym mhob ardal yn uwch neu’n is i wneud eich ffordd ar draws y map.

Gallwch chwarae gêm map poblogaeth Cyfrifiad 2021 (yn Saesneg) ar wefan SYG.