Cam un canlyniadau Cyfrifiad 2021 - Crynodebau pwnc

Nawr ein bod wedi cyhoeddi’r canlyniadau cyntaf, byddwn yn cyhoeddi crynodebau pwnc a ffeithiau a ffigurau am ardaloedd yng ngweddill cam un.

Byddwn yn cyhoeddi’r cyntaf o’n cyfres o crynodeb pwnc ym mis Hydref 2022, a’r olaf erbyn diwedd 2022.

Byddwn yn rhyddhau’r crynodebau yn y drefn a wnaethom gyhoeddi ar y dudalen cynlluniau ar gyfer rhyddhau ar wefan SYG. Fodd bynnag, byddwn yn parhau i fod yn hyblyg i unrhyw angen newidiol defnyddiwr.

Crynodebau pwnc Cyfrifiad 2021

Mae crynodebau pwnc yn cynnwys setiau o ddata, neu setiau data, y rhan fwyaf ohonynt yn cynnwys data o un newidyn. Mae newidyn yn nodwedd arbennig o berson neu gartref, er enghraifft, crefydd neu fath o lety.

Bydd y crynodebau pwnc hyn yn cynnwys:

  • demograffeg a mudo
  • grŵp ethnig, hunaniaeth genedlaethol, iaith, a chrefydd
  • cyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig
  • tai
  • y farchnad lafur a theithio i'r gwaith
  • cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd
  • addysg
  • iechyd, anabledd a gofal di-dâl

Ffeithiau a ffigurau yn eich ardal

Bydd ffeithiau a ffigurau ar gael ar draws ystod o bynciau ar gyfer pob ardal yng Nghymru a Lloegr.

Rydym yn cynhyrchu proffiliau ar gyfer pob ardal ddaearyddol. Mae’r rhain yn eich galluogi i gymharu ystadegau ardaloedd lleol ag ardaloedd eraill neu Gymru a Lloegr gyfan yn hawdd.

Important information:

Gallwch ddysgu mwy o wybodaeth am ryddhau data crynodeb pwnc ar gyfer Cyfrifiad 2021 ar wefan SYG.