Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Cam un - Crynodebau pwnc Cyfrifiad 2021

Nawr ein bod wedi cyhoeddi'r canlyniadau cyntaf o Gyfrifiad 2021, byddwn yn cyhoeddi crynodebau pwnc a ffeithiau a ffigurau am ardaloedd yng ngweddill cam un.

Mae crynodebau pwnc yn cynnwys setiau data, y mae'r rhan fwyaf ohonynt yn cynnwys data o un newidyn. Nodwedd benodol sy'n berthnasol i berson neu gartref yw newidyn, er enghraifft crefydd neu fath o gartref.

Byddwn yn rhyddhau'r crynodebau yn y drefn sydd wedi'i chyhoeddi ar y dudalen cynlluniau ar gyfer rhyddhau ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Rydym wedi ychwanegu dyddiadau rhyddhau wedi'i cadarnhau a rhai dros dro i'r calendr datganiadau (yn Saesneg) i roi syniad i chi pryd y byddwn yn cyhoeddi pob crynodeb pwnc.

Gallwch ddysgu mwy am ryddhau data crynodebau pwnc ar gyfer Cyfrifiad 2021 ar wefan SYG.

Demograffeg a mudo

Dysgwch fwy am ein datganiad ynghylch demograffeg a mudo. Cyhoeddwyd ar 2 Tachwedd 2022.

  Cyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig

  Dysgwch fwy am ein datganiad ynghylch cyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig. Cyhoeddwyd ar 10 Tachwedd 2022.

   Grŵp ethnig, hunaniaeth genedlaethol, iaith a chrefydd

   Dysgwch fwy am ein datganiad ynghylch grŵp ethnig, hunaniaeth genedlaethol, iaith a chrefydd. Cyhoeddwyd ar 29 Tachwedd 2022.

    Y Gymraeg yng Nghymru

    Dysgwch fwy am ein datganiad ynghylch y Gymraeg yng Nghymru. Nid yw'r datganiad hwn wedi'i gyhoeddi eto. Dyddiad rhyddhau wedi'i gadarnhau: 6 Rhagfyr 2022.

     Y farchnad lafur a theithio i'r gwaith

     Dysgwch fwy am ein datganiad ynghylch y farchnad lafur a theithio i'r gwaith. Nid yw'r datganiad hwn wedi'i gyhoeddi eto. Dyddiad rhyddhau wedi'i gadarnhau: 8 Rhagfyr 2022.

      Tai

      Dysgwch fwy am ein datganiad ynghylch tai. Nid yw'r datganiad hwn wedi'i gyhoeddi eto. Dyddiad rhyddhau dros dro: 5 Ionawr 2023.

       Cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd

       Dysgwch fwy am ein datganiad ynghylch cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd. Dyddiad rhyddhau dros dro: 6 Ionawr 2023.

        Addysg

        Dysgwch fwy am ein datganiad ynghylch addysg. Nid yw'r datganiad hwn wedi'i gyhoeddi eto. Dyddiad rhyddhau dros dro: 10 Ionawr 2023.

         Iechyd, anabledd a gofal di-dâl

         Dysgwch fwy am ein datganiad ynghylch iechyd, anabledd a gofal di-dâl. Nid yw'r datganiad hwn wedi'i gyhoeddi eto. Dyddiad rhyddhau dros dro: 19 Ionawr 2023.

          Ffeithiau a ffigurau yn eich ardal

          Dysgwch fwy am ffeithiau a ffigurau Cyfrifiad 2021 ar gyfer eich ardal.