Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd : Trosolwg

Ar 6 Ionawr 2023, fel rhan o'n datganiadau crynodebau pwnc ar gyfer Cyfrifiad 2021, gwnaethom gyhoeddi data am gyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd yng Nghymru a Lloegr.

Dyma'r tro cyntaf i ni gasglu a chyhoeddi gwybodaeth o'r cyfrifiad am gyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd.

Beth sydd wedi'i gynnwys yng nghanlyniadau Cyfrifiad 2021 am gyfeiriadedd rhywiol

Roedd canlyniadau Cyfrifiad 2021 yn cynnwys data am gyfeiriadedd rhywiol pobl yng Nghymru a Lloegr, fel y cafodd ei gofnodi ganddynt.

Roedd hyn yn ateb cwestiynau fel:

  • faint o bobl ddewisodd ateb y cwestiwn am gyfeiriadedd rhywiol?
  • sut mae cyfeiriadedd rhywiol yn amrywio ledled Cymru a Lloegr?
  • pa gyfran o'r boblogaeth nododd eu bod yn lesbiaidd, yn hoyw, yn ddeurywiol neu gyfeiriadedd rhywiol lleiafrifol arall (LHD+)?
  • faint o bobl nododd eu bod yn banrywiol, yn anrhywiol neu'n gwiar?

Beth sydd wedi'i gynnwys yng nghanlyniadau Cyfrifiad 2021 am hunaniaeth o ran rhywedd

Roedd canlyniadau Cyfrifiad 2021 yn cynnwys data am hunaniaeth o ran rhywedd pobl yng Nghymru a Lloegr, fel y cafodd ei gofnodi ganddynt.

Roedd hyn yn ateb cwestiynau fel:

  • faint o bobl ddewisodd ateb y cwestiwn am hunaniaeth o ran rhywedd?
  • faint o bobl nododd fod eu hunaniaeth o ran rhywedd yn wahanol i'r rhyw a gofrestrwyd pan gawsant eu geni?
  • sut mae hunaniaeth o ran rhywedd yn amrywio ledled Cymru a Lloegr?
  • faint o bobl nododd eu bod yn fenyw draws, yn ddyn traws neu'n anneuaidd?

Gallwch ddysgu mwy am ganlyniadau Cyfrifiad 2021 am gyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd yng Nghymru a Lloegr (opens in a new tab)  ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG).

Important information:

Gwnaethom greu " Map y cyfrifiad (yn Saesneg) (opens in a new tab) " ar wefan SYG. Mae'r map rhyngweithiol hwn yn eich galluogi i weld data cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd mewn ardaloedd awdurdod lleol a chymdogaethau gwahanol, yn ogystal â data Cyfrifiad 2021 arall a ryddhawyd eisoes.