Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Cyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig : Trosolwg

Ar 10 Tachwedd 2022, fel rhan o'n datganiadau crynodebau pwnc ar gyfer Cyfrifiad 2021, gwnaethom gyhoeddi data am gyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig yng Nghymru a Lloegr.

Dyma'r tro cyntaf i ni gasglu a chyhoeddi gwybodaeth o'r cyfrifiad am gyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig.

Yn y fideo hwn rydym yn esbonio beth mae crynodeb pwnc cyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig Cyfrifiad 2021 yn ei gynnwys. Rydym hefyd yn tynnu sylw at rai o'r data pwysicaf a mwyaf diddorol ohono.

Beth sydd wedi'i gynnwys yng nghanlyniadau Cyfrifiad 2021 am gyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig

Roedd canlyniadau Cyfrifiad 2021 am gyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig yn cynnwys data am bobl sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd rheolaidd, y lluoedd wrth gefn neu'r ddau yn y gorffennol.

Roedd hyn yn ateb cwestiynau fel:

  • faint o gyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig oedd yn byw mewn cartrefi a sefydliadau cymunedol ar adeg y cyfrifiad?
  • faint o gartrefi oedd yn cynnwys un person neu fwy a oedd wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig?
  • pa awdurdodau lleol oedd â'r gyfran uchaf o gyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig?

Gallwch ddysgu mwy am ganlyniadau Cyfrifiad 2021 am gyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig yng Nghymru a Lloegr (yn Saesneg) (opens in a new tab)  ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG).

Important information:

Dywedodd y Lleng Brydeinig Frenhinol wrthym sut y bydd yn defnyddio canlyniadau Cyfrifiad 2021 i helpu cyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig i gael y cymorth sydd ei angen arnynt.

Gallwch ddysgu mwy yn stori'r cyfrifiad gan y Lleng Brydeinig Frenhinol.