Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Grŵp ethnig, hunaniaeth genedlaethol, iaith a chrefydd : Trosolwg

Ar 29 Tachwedd 2022, fel rhan o'n datganiadau crynodebau pwnc ar gyfer Cyfrifiad 2021, gwnaethom gyhoeddi data am grŵp ethnig, hunaniaeth genedlaethol, iaith a chrefydd pobl yng Nghymru a Lloegr.

Roedd hyn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol:

  • pa grwpiau ethnig wnaeth pobl eu nodi
  • y brif iaith y mae pobl yn ei defnyddio
  • pa mor dda y gallai pobl, nad yw Cymraeg na Saesneg yn brif iaith iddynt, siarad Saesneg
  • sut mae pobl yn disgrifio eu hunaniaeth genedlaethol
  • pa grwpiau crefyddol wnaeth pobl eu nodi

Yn y fideo hwn rydym yn esbonio beth mae crynodeb pwnc grŵp ethnig, hunaniaeth genedlaethol, iaith a chrefydd Cyfrifiad 2021 yn ei gynnwys. Rydym hefyd yn tynnu sylw at rai o'r data pwysicaf a mwyaf diddorol ohono.

Important information:

Gwnaethom greu " Map y cyfrifiad (yn Saesneg) (opens in a new tab) " ar wefan SYG. Mae’r map rhyngweithiol hwn yn eich galluogi i weld data grŵp ethnig, hunaniaeth genedlaethol, iaith a chrefydd mewn ardaloedd awdurdod lleol a chymdogaethau gwahanol, yn ogystal â data Cyfrifiad 2021 arall a ryddhawyd eisoes.

Important information:

Profwch eich gwybodaeth am eich ardal awdurdod lleol yn ein cwis rhyngweithiol y cyfrifiad. Gallwch roi cynnig ar gwis y cyfrifiad (opens in a new tab)  ar wefan SYG.

Important information:

Cyfrifiad 2021 oedd y cyfrifiad mwyaf cynhwysol erioed. Gallai pobl nodi fel y mynnant, gan ddefnyddio opsiynau chwilio ar-lein ac ysgrifennu papur. Nawr bod datganiad crynodeb pwnc y cyfrifiad grŵp ethnig, hunaniaeth genedlaethol, iaith a chrefydd wedi'i gyhoeddi, darganfyddwch sut rydym yn troi'r data hwn yn ystadegau ystyrlon.

Dysgwch fwy yn Sut ydw i'n cael fy nghynrychioli yn nata Cyfrifiad 2021? (yn Saesneg) (opens in a new tab)  ar y blog Ystadegol Cenedlaethol.