Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Y farchnad lafur a theithio i'r gwaith : Trosolwg

Ar 8 Rhagfyr 2022, fel rhan o'n datganiadau crynodebau pwnc ar gyfer Cyfrifiad 2021, gwnaethom gyhoeddi data am y farchnad lafur a theithio i'r gwaith yng Nghymru a Lloegr.

Beth sydd wedi'i gynnwys yng nghanlyniadau Cyfrifiad 2021 am y farchnad lafur

Roedd canlyniadau Cyfrifiad 2021 am y farchnad lafur yn cynnwys data am nifer y bobl sydd mewn gwaith a beth oedd eu gwaith ar Ddiwrnod y Cyfrifiad.

Roedd hyn yn ateb cwestiynau fel:

  • faint o bobl a oedd mewn gwaith ar Ddiwrnod y Cyfrifiad?
  • beth oedd yr alwedigaeth fwyaf cyffredin yng Nghymru a Lloegr?
  • pa ddiwydiant yng Nghymru a Lloegr oedd y rhan fwyaf o bobl yn gweithio ynddo?

Beth sydd wedi'i gynnwys yng nghanlyniadau Cyfrifiad 2021 am deithio i'r gwaith

Roedd canlyniadau Cyfrifiad 2021 am deithio i'r gwaith yn cynnwys data ar sut roedd pobl yn teithio i'r gwaith a'u pellter teithio.

Roedd hyn yn ateb cwestiynau fel:

  • sut roedd patrymau gweithio gartref yn amrywio ledled Cymru a Lloegr ar Ddiwrnod y Cyfrifiad?
  • pa ddulliau teithio oedd pobl yn eu defnyddio i gyrraedd y gwaith ledled Cymru a Lloegr?
  • beth oedd y pellter cyfartalog yr oedd pobl yn ei deithio i gyrraedd y gwaith?

Gallwch ddysgu mwy am ganlyniadau'r farchnad lafur a theithio i'r gwaith ar gyfer Cymru a Lloegr (yn Saesneg) (opens in a new tab)  ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG).

Effeithiodd cyfyngiadau a roddwyd ar waith gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19) ar ddata ar y farchnad lafur a theithio i'r gwaith.

Gallwch ddysgu mwy am y modd yr effeithiodd hyn ar y data yn Gwybodaeth ansawdd teithio i'r gwaith ar gyfer Cyfrifiad 2021 (yn Saesneg) (opens in a new tab)  ac yn Cymharu amcangyfrifon o'r farchnad lafur o Gyfrifiad 2021 a'r Arolwg o'r Llafurlu (yn Saesneg) (opens in a new tab)  ar wefan SYG.

Important information:

Gwnaethom greu " Map y cyfrifiad (yn Saesneg) (opens in a new tab) " ar wefan SYG. Mae'r map rhyngweithiol hwn yn eich galluogi i weld data ar y farchnad lafur mewn ardaloedd awdurdod lleol a chymdogaethau gwahanol, yn ogystal â data Cyfrifiad 2021 arall a ryddhawyd eisoes.

Important information:

Mae'r diwydiannau rydym yn gweithio ynddynt wedi newid llawer yn y 10 mlynedd yn arwain at Gyfrifiad 2021. Dysgwch am swyddi digidol a chreadigol sy'n dod i'r amlwg a beth sy'n digwydd i sectorau traddodiadol yn Sut mae diwydiannau wedi newid ar lefel leol rhwng cyfrifiadau (yn Saesneg) (opens in a new tab)  ar wefan SYG.