Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Cynnwys rhyngweithiol Cyfrifiad 2021 : Adroddiadau newid dros amser

Er mwyn adrodd y straeon lleol o grynodebau pwnc Cyfrifiad 2021, byddwn yn cyhoeddi adroddiadau rhyngweithiol ar gyfer pob awdurdod lleol yng Nghymru a Lloegr. Bydd yr erthyglau a'r siartiau hyn yn tynnu sylw at y newidiadau mwyaf diddorol yn yr ardal honno.

Adroddiadau newid dros amser (opens in a new tab) 

Pan fyddwch yn dewis eich ardal, bydd yr adroddiad yn dangos rhai o'r newidiadau gwahanol yn y boblogaeth leol o 2011 i 2021. Bydd hefyd yn dangos sut mae'r newidiadau hyn yn cymharu â thueddiadau rhanbarthol neu genedlaethol.

Bydd pob adroddiad yn dadansoddi newidiadau yn y boblogaeth leol. P'un a ydych chi'n gweithio yn Woking neu Wolverhampton, yng Nghaerffili neu Gaerdydd, byddwn yn esbonio'r modd y mae bywyd wedi newid ble rydych chi'n byw dros y deng mlynedd rhwng cyfrifiadau.

Mae mwy o wybodaeth am ddatganiadau crynodebau pwnc Cyfrifiad 2021 (opens in a new tab)  ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG).