Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Cynnwys rhyngweithiol Cyfrifiad 2021 : Cwis y cyfrifiad - Pa mor dda ydych chi'n adnabod eich ardal leol?

Gan ddefnyddio data o grynodebau pwnc Cyfrifiad 2021, gwnaethom greu cwis i weld pa mor dda rydych chi'n adnabod eich ardal leol.

Census quiz (opens in a new tab) 

Mae'r cwis yn rhoi cyfle i chi brofi eich gwybodaeth am ardal eich awdurdod lleol. Mewn llawer o'r atebion, gallwch hefyd ddysgu sut mae'n cymharu â chyfartaledd Cymru a Lloegr.

I greu'r cwis hwn, rydym wedi defnyddio data o grynodebau pwnc rydym wedi'u cyhoeddi hyd yn hyn.

Mae mwy o wybodaeth am ddatganiadau crynodebau pwnc Cyfrifiad 2021 (opens in a new tab)  ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG).

Important information:

Gallwch roi cynnig ar gwis y cyfrifiad (yn Saesneg) (opens in a new tab)  ar wefan SYG.