Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Cynnwys rhyngweithiol Cyfrifiad 2021 : Map y cyfrifiad

Gan ddefnyddio data crynodeb pwnc Cyfrifiad 2021, gwnaethom greu map rhyngweithiol sy'n eich galluogi i gymharu data'r cyfrifiad mewn ardaloedd gwahanol ledled Cymru a Lloegr.

Census maps (opens in a new tab) 

Gan ddefnyddio adnodd map y cyfrifiad, gallwch ddysgu am fywydau pobl yn eich ardal chi ac mewn mannau eraill ar Ddiwrnod y Cyfrifiad yn 2021. Gallai hyn gynnwys pa ardaloedd oedd â’r canrannau uchaf ac isaf o:

  • pobl briod neu mewn partneriaeth sifil
  • pobl yn ôl cyfeiriadedd rhywiol
  • pobl mewn cyflogaeth
  • pobl mewn addysg amser llawn
  • pobl sydd â phroblem iechyd hirdymor neu anabledd
  • cartrefi a ddefnyddiodd wres adnewyddadwy ar gyfer eu gwres canolog

Mae'r map yn cwmpasu ardaloedd awdurdod lleol a chymdogaethau, gan eich galluogi i weld data manwl am eich cymuned.

Gallwch hefyd weld sut mae ardaloedd wedi newid rhwng y cyfrifiadau yn 2011 a 2021, trwy ddewis "Mode" a "Change since 2011".

Mae mwy o wybodaeth am ddatganiadau crynodebau pwnc Cyfrifiad 2021 (opens in a new tab)  ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG).

Important information:

Defnyddiwch ein map rhyngweithiol (yn Saesneg) (opens in a new tab)  ar wefan SYG i ddysgu mwy am fywydau pobl ledled Cymru a Lloegr.