Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Cwcis ar cyfrifiad.gov.uk

Ffeiliau bach a gaiff eu storio ar eich ffôn, llechen neu gyfrifiadur pan fyddwch yn mynd at wefan yw cwcis.

Rydym yn defnyddio cwcis a thechnolegau tebyg i storio gwybodaeth am y ffordd rydych yn defnyddio gwefan y cyfrifiad, fel y tudalennau y byddwch yn mynd iddynt.

O hyn ymlaen byddwn yn defnyddio'r term unigol ‘cwcis’ i gyfeirio at gwcis a thechnolegau tebyg.

Gosodiadau cwcis

Rydym yn defnyddio JavaScript i osod ein cwcis. Nid yw JavaScript yn rhedeg ar eich porwr felly ni allwch newid eich gosodiadau.

Gallwch geisio:

  • troi JavaScript ymlaen yn eich porwr
  • ail-lwytho’r dudalen rhag ofn bod nam dros dro ar JavScript

Rydym yn defnyddio pedwar math o gwci. Gallwch ddewis pa gwcis rydych yn fodlon i ni eu defnyddio.

Cwcis sy'n mesur defnydd o'r wefan

Rydym yn defnyddio Google Analytics i fesur y ffordd rydych yn defnyddio'r wefan er mwyn i ni allu ei gwella ar sail anghenion defnyddwyr. Mae Google Analytics yn gosod cwcis sy'n storio gwybodaeth wedi'i hanonymeiddio mewn perthynas â'r canlynol:

  • sut y gwnaethoch gyrraedd y wefan
  • y tudalennau y byddwch yn mynd atynt ar cyfrifiad.gov.uk a faint o amser y byddwch yn ei dreulio ar bob tudalen
  • yr hyn y byddwch yn clicio arno tra byddwch ar y wefan

Rhagor o wybodaeth am y cwcis Google Analytics hyn

EnwDibenDaw i ben
_gaMae hwn yn ein helpu i gyfrif faint o bobl sy'n mynd i cyfrifiad.gov.uk drwy gofnodi p'un a ydych wedi bod yno o'r blaen2 flynedd
_gidMae hwn yn ein helpu i gyfrif faint o bobl sy'n mynd i cyfrifiad.gov.uk drwy gofnodi p'un a ydych wedi bod yno o'r blaen24 awr
_gatCaiff ei ddefnyddio i reoli ar ba gyfradd y caiff ceisiadau i weld tudalennau eu gwneud10 munud

Nid ydym yn caniatáu i Google ddefnyddio na rhannu'r data am y ffordd rydych yn defnyddio'r wefan hon

Hoffech chi ganiatáu cofnodi defnydd?

Cwcis sy'n ein helpu i gyfathrebu

Gall rhai o'n tudalennau gynnwys eitemau o wefannau eraill, fel YouTube, a all osod eu cwcis eu hunain. Caiff y gwefannau hyn eu galw'n wasanaethau “trydydd parti” weithiau. Mae hyn yn dweud wrthym faint o bobl sy'n gweld y cynnwys a ph'un a yw'n ddefnyddiol.

Hefyd, os byddwch yn rhannu dolen i dudalen ar cyfrifiad.gov.uk, mae'n bosibl y bydd y gwasanaeth y byddwch yn ei rhannu arno yn gosod cwci. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gwcis a gaiff eu gosod ar wefannau eraill – gallwch eu diffodd, ond nid drwyddom ni.

Fideos YouTube

Rydym yn defnyddio YouTube i ddangos fideos ar rai tudalennau ar cyfrifiad.gov.uk. Bydd YouTube yn gosod cwcis pan fyddwch yn mynd i un o'r tudalennau hyn.

Rhagor o wybodaeth am y cwcis YouTube hyns
EnwDibenDaw i ben
_use_hitboxRhif a gynhyrchir ar hap y gellir ei ddefnyddio i adnabod eich porwrPan fyddwch yn cau eich porwr
VISITOR_INFO1_LIVEMae'n gadael i YouTube gyfrif faint o weithiau y caiff fideos YouTube sydd wedi'u mewnblannu eu gwylio9 mis
Hoffech chi ganiatáu cofnodi cyfathrebu?

Cwcis sy'n cofio eich gosodiadau

Mae'r cwcis hyn yn gwneud pethau fel cofio eich gosodiadau a'ch dewisiadau, er mwyn personoli eich profiad wrth ddefnyddio'r wefan.

Hoffech chi ganiatáu gosodiadau?

Cwcis cwbl angenrheidiol

Mae'r cwcis hanfodol hyn yn gwneud pethau fel:

  • cofio'r hysbysiadau rydych chi wedi'u gweld fel nad ydym yn eu dangos i chi eto
  • cofio ble rydych chi arni ar ffurflen (er enghraifft, y cyfrifiad ar-lein)

Mae angen i'r rhain fod ymlaen bob amser.

Rhagor o wybodaeth am y cwcis hanfodol hyn

Eich cynnydd wrth wneud cais neu lenwi arolwg neu holiadur

Byddwn yn gosod cwci er mwyn cofio ble rydych chi wrth wneud cais, neu wrth lenwi arolwg neu holiadur. Nid yw'r cwcis hyn yn storio eich data personol a chânt eu dileu'n syth ar ôl i chi gwblhau'r arolwg neu'r holiadur.

EnwDibenDaw i ben
sessionCaiff ei osod i gofio gwybodaeth rydych wedi'i rhoi ar ffurflenPan fyddwch yn cau eich porwr neu ar ôl 45 munud o anactifedd
RH_SESSIONCaiff ei osod i gofio gwybodaeth rydych wedi'i rhoi ar ffurflenPan fyddwch yn cau eich porwr neu ar ôl 45 munud o anactifedd
Neges am gwcise

Mae'n bosibl y gwelwch faner pan fyddwch yn mynd i cyfrifiad.gov.uk yn gofyn i chi dderbyn cwcis neu adolygu eich gosodiadau. Byddwn yn gosod cwcis fel bod eich cyfrifiadur yn gwybod eich bod wedi'i gweld ac yn peidio â'i dangos eto, a hefyd i storio eich gosodiadau.

EnwDibenDaw i ben
ons_cookie_message_displayedMae'n rhoi gwybod i ni eich bod wedi gweld ein neges am gwcisBlwyddynr
ons_cookie_policyMae'n cadw eich gosodiadau caniatâd cwcisBlwyddyn