Mae'r cyfrifiad ar-lein bellach wedi cau

Mae'r cyfrifiad ar-lein bellach wedi cau

Os oes gennych chi god mynediad, ni allwch chi ei ddefnyddio i gael mynediad i'ch cyfrifiad. Os nad yw cyfrifiad wedi'i lenwi ar gyfer eich eiddo a bod gennych chi ffurflen bapur, llenwch hi cyn gynted ag y gallwch chi a'i dychwelyd i RHADBOST, Cyfrifiad 2021.

Mae'r cyfrifiad ar-lein hefyd wedi cau yng Ngogledd Iwerddon.