Cysylltu â ni

Ffôn

Bydd gennym gynghorwyr i'ch helpu chi ar yr adegau canlynol:

 • O ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8am ac 8pm
 • Dydd Sadwrn, rhwng 8am ac 1pm
 • Dydd Sul – ar gau
 • Penwythnos y cyfrifiad (20 – 21 Mawrth), rhwng 8am ac 8pm

Ffoniwch am ddim ar: 0800 169 2021 (ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg)

Ieithoedd eraill

Os bydd angen i chi siarad â ni mewn iaith arall, ffoniwch ein llinell gymorth iaith am ddim ar 0800 587 2021.

Gwasanaeth Text Relay

Dylai defnyddwyr gwasanaeth Relay yn y Deyrnas Unedig ddeialu 18001 ac wedyn y rhif ffôn sydd ei angen arnoch chi.

Gwe-sgwrs

Bydd gennym gynghorwyr i'ch helpu chi ar yr adegau canlynol:

 • O ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8am ac 8pm
 • Dydd Sadwrn, rhwng 8am ac 1pm
 • Dydd Sul – ar gau
 • Penwythnos y cyfrifiad (20 – 21 Mawrth), rhwng 8am ac 8pm
Agor gwe-sgwrs

Neges destun (SMS)

Bydd gennym gynghorwyr i'ch helpu chi ar yr adegau canlynol:

 • O ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8am ac 8pm
 • Dydd Sadwrn, rhwng 8am ac 1pm

 • Dydd Sul – ar gau

 • Penwythnos y cyfrifiad (20 – 21 Mawrth), rhwng 8am ac 8pm

Tecstio: 86677

Cyfryngau cymdeithasol