Cysylltu â ni

Gallwch chi ofyn am god mynediad newydd neu ffurflen bapur, os oes angen un arnoch chi.

Ffôn

Os ydych chi’n galw am ffurflen bapur, mae gwasanaeth archebu wedi’i hawtomeiddio ar gael 24/7 ar rifau 0800. Gwnewch yn siŵr fod gennych chi eich llythyr wrth law, oherwydd bydd y system yn gofyn i chi am eich cyfeirnod.

Amseroedd agor

Bydd gennym gynghorwyr i'ch helpu chi ar yr adegau canlynol:

  • O ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8am ac 8pm
  • Dydd Sadwrn, rhwng 8am ac 1pm
  • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau

Ffoniwch am ddim ar: 0800 169 2021 (ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg)

Ieithoedd eraill

Os bydd angen i chi siarad â ni mewn iaith arall, ffoniwch ein llinell gymorth iaith am ddim ar 0800 587 2021.

Gwasanaeth Text Relay

Dylai defnyddwyr gwasanaeth Relay yn y Deyrnas Unedig ddeialu 18001 ac wedyn y rhif ffôn sydd ei angen arnoch chi.

Gwe-sgwrs

Bydd gennym gynghorwyr i'ch helpu chi ar yr adegau canlynol:

  • O ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 10am ac 8pm
  • Dydd Sadwrn, rhwng 8am ac 1pm
  • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau
Agor gwe-sgwrs

Gwe-ffurflen

Gallwch anfon neges atom gan ddefnyddio ein ffurflen we.

Byddwn yn ymateb i’ch neges drwy e-bost ymhen 4 diwrnod gwaith.

Neges destun (SMS)

Gallwch anfon neges destun atom ar 86677.

Byddwn yn ymateb i’ch neges drwy neges destun ymhen 2 ddiwrnod gwaith.

Cyfryngau cymdeithasol