Cysylltu â ni

E-bost

Gallwch anfon e-bost aton ni yn census.customerservices@ons.gov.uk.

Rydw i'n cysylltu oherwydd neges rydw i wedi ei derbyn

Os ydych chi'n cysylltu â ni oherwydd eich bod chi wedi cael neges destun, galwad ffôn neu e-bost am y cyfrifiad, gallai hyn fod yn sgam. Ni fyddwn ni'n cysylltu â chi trwy neges destun, e-bost neu alwad ffôn yn gofyn am eich manylion neu am ddirwy. Rydyn ni'n gweithio'n galed iawn i gael gwared â'r gwefannau hyn.

Peidiwch ag ymgysylltu nac ymateb i'r negeseuon hyn a pheidiwch â chlicio ar unrhyw ddolenni yn y neges. Os ydych chi wedi llenwi eich cyfrifiad, ni fyddwch chi'n cael dirwy. Os ydych chi am ddweud wrthym ni am y sgam, cysylltwch â ni. Rhowch gymaint o fanylion ag y gallwch chi, er enghraifft, rhif ffôn neu ddolen i'r wefan.

Cyfryngau cymdeithasol