Cysylltu â ni

Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am lenwi'r cyfrifiad. Gallwch chi ddefnyddio unrhyw un o'r opsiynau hyn os oes angen gwybodaeth arnoch chi neu gyfrifiad mewn fformat arall, fel Braille neu brint mawr.

Ffôn

Bydd gennym gynghorwyr i'ch helpu chi ar yr adegau canlynol:

Dydd Llun i ddydd Gwener – 8am i 7pm
Dydd Sadwrn – 8am i 1pm
Dydd Sul – ar gau

Cymru

Ffôn: 0800 169 2021 (Opsiwn 1 ar gyfer Cymraeg, opsiwn 2 ar gyfer Saesneg)

Lloegr

Ffôn: 0800 141 2021

Ieithoedd eraill

Os oes angen i chi siarad â ni mewn iaith arall, ffoniwch 0800 587 2021.

Text relay

Dylai defnyddwyr NGT ddeialu 18001 ac wedyn y rhif ffôn sydd ei angen arnoch chi.

Neges destun SMS

Tecstiwch 86677

Bydd gennym gynghorwyr i'ch helpu chi ar yr adegau canlynol:

Dydd Llun i ddydd Gwener – 8am to 7pm
Dydd Sadwrn – 8am to 1pm
Dydd Sul – ar gau

Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad

Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am lenwi'r Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad.

Bydd gennym gynghorwyr i'ch helpu chi ar yr adegau canlynol:

Dydd Llun i ddydd Gwener – 9am i 8pm
Dydd Sadwrn – 9am i 1pm
Dydd Sul – ar gau

Canolfan Gyswllt Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad

0800 085 7376

Ar lein

Sgwrs dros y we

Bydd gennym gynghorwyr i'ch helpu chi ar yr adegau canlynol:

Dydd Llun i ddydd Gwener – 8am to 7pm
Dydd Sadwrn – 8am to 1pm
Dydd Sul – ar gau

Dechrau sgwrs dros y we