Cysylltu â ni

Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y cyfrifiad.

Ffôn

01329 444972

Mae ein tîm ar gael i'ch helpu:

Dydd Llun i ddydd Gwener – 9am i 5pm

Mae aelodau ein tîm wedi'u lleoli yn Lloegr ac nid ydynt yn siarad Cymraeg. Fodd bynnag, os hoffech chi siarad â rhywun yn Gymraeg, gallwch chi ofyn am hynny pan fyddwch yn ffonio.

E-bost

census.customerservices@ons.gov.uk

Cyfryngau cymdeithasol

Dilynwch ni:

Twitter

Facebook

Instagram

Cyfryngau cymdeithasol