Ein partneriaid

Os ydych chi'n perthyn i grŵp cymunedol neu awdurdod lleol a'ch bod am gefnogi cymunedau yn eich ardal gydag cyfrifiad, byddem wir yn gwerthfawrogi eich help. Mae sawl peth y gallwch chi ei wneud. Gallech godi ymwybyddiaeth, rhannu gwybodaeth neu helpu pobl i lenwi holiadur.