Adnoddau i bartneriaid : Trosolwg

Os ydych chi'n gweithio i awdurdod lleol neu grŵp cymunedol, byddem wir yn gwerthfawrogi eich cymorth ar gyfer Cyfrifiad 2021.

Gallwch chi ein helpu ni drwy hyrwyddo'r cyfrifiad ar lein a defnyddio eich dulliau cyfathrebu a'ch cysylltiadau yn yr ardal leol i rannu'r neges.

Isod darperir deunyddiau y gallwch eu defnyddio i hyrwyddo cyfrifiad.