Awdurdodau lleol : Trosolwg

Fel y gall ystadegau'r cyfrifiad fod yn hanfodol i chi, mae eich cymorth yn hanfodol i ni. Drwy gydweithio, gallwn ni sicrhau bod Cyfrifiad 2021 yn cael ymateb gwych ac yn cynrychioli pawb.

Byddwn yn cynnal ymarfer y cyfrifiad yr hydref hwn yng Nghaerliwelydd, Ceredigion, Hackney a Tower Hamlets er mwyn profi ein prosesau, systemau a gwasanaethau cyn y cyfrifiad go iawn yn 2021.

Os ydych chi'n gweithio i awdurdod lleol yn un o'r ardaloedd hyn, byddem wir yn gwerthfawrogi eich cymorth.

Gallwch chi ein helpu ni drwy hyrwyddo'r ymarfer ar lein a defnyddio eich dulliau cyfathrebu a'ch cysylltiadau yn yr ardal leol i rannu'r neges.

Bydd gennym ni ddeunyddiau y gallwch chi eu defnyddio i hyrwyddo ymarfer y cyfrifiad. Bydd SYG yn cynnig cymorth i drigolion lleol sydd angen help i lenwi holiadur y cyfrifiad.

Byddem ni'n dwli gweithio gyda chi i wneud yr ymarfer yn llwyddiant. E-bostiwch ein tîm Partneriaethau Awdurdodau Lleol.

Os ydych chi'n gweithio i awdurdod lleol nad yw'n un o bedair ardal ymarfer y cyfrifiad, hoffem siarad â chi o hyd a'ch helpu i gynllunio ar gyfer y cyfrifiad yn 2021.