Cael help yn lle rydych chi'n byw : Hoffwn i helpu rhywun arall

Ga' i helpu rhywun i lenwi ei ffurflen?

Cewch. Gallwch chi eu helpu nhw.

Os ydyn nhw'n gallu rhoi eu hatebion eu hunain, ac maen nhw’n hapus i chi wneud hynny, gallwch chi lenwi eu ffurflen ar eu rhan.

Os nad ydyn nhw'n gallu rhoi eu hatebion i chi, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ateb yn ôl beth rydych chi’n credu sy'n wir am y person, neu beth hoffen nhw i chi ddweud.