Cael help yn lle rydych chi'n byw : Hoffwn i rywun fy helpu i

Ydw i'n gallu cael help i dros y ffôn?

Ydych. Ffoniwch ein canolfan gyswllt a bydd rhywun yn eich helpu chi.

Ydy fy ffrind neu fy nghymydog yn gallu fy helpu i?

Ydyn. Mae rhywun rydych chi’n ymddiried ynddyn nhw yn gallu eich helpu chi i lenwi’r ffurflen.

Dydw i ddim yn gallu gadael y tŷ

Rydych chi'n gallu rhoi eich amlen wedi ei selio i rywun i'w phostio i chi.