Chwilio am ganolfan cymorth y cyfrifiad

Gallwch chi ddod o hyd i'ch canolfannau agosaf am fanylion cyswllt a gwybodaeth am ba gymorth sydd ar gael:

Dod o hyd i un o ganolfannau cymorth y cyfrifiad
Important information:

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n clicio "Amseroedd agor a chyfleusterau" i gael gwybodaeth am ba gymorth sydd ar gael yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19).

Bydd ein Canolfannau Cymorth y Cyfrifiad yn gallu eich helpu chi gydag ymholiadau cyffredinol, eich helpu chi i lenwi eich ffurflen y cyfrifiad ar-lein neu ar bapur, a thrafod ffyrdd eraill o'ch cefnogi chi. Rydyn ni'n awyddus i agor ein canolfannau cyn gynted ag y bod modd gwneud hynny'n ddiogel.

Bydd rhywfaint o gymorth dros y ffôn ar gael o ddydd Llun 1 Mawrth, ond ni allan nhw agor yn llawn yn ystod cyfyngiadau symud. Wrth i'r cyfyngiadau llacio, byddwn ni'n parhau i fonitro'r sefyllfa ac asesu a all canolfannau agor i ddarparu cefnogaeth yn bersonol.