Dechrau arno : Trosolwg

Rydyn ni'n cynnal ymarfer i baratoi ar gyfer Cyfrifiad 2021. Os oeddech chi wedi cael eich dewis i gymryd rhan, anfonon ni lythyr neu ffurflen bapur atoch chi.

Dechrau eich cyfrifiad ar bapur

Os oes gennych chi ffurflen bapur, dilynwch y cyfarwyddiadau ar eich ffurflen.

Os ydych chi'n helpu rhywun gyda'i ffurflen, gwelwch help i lenwi ffurflen bapur.

Rydw i wedi cael 2 ffurflen, pa un ddylwn i ei llenwi?

Gallwch chi lenwi unrhyw ffurflen. Hoffen ni i chi ffonio ein Canolfan Gyswllt os ydych chi wedi derbyn mwy nag un ffurflen yn eich cyfeiriad, wedyn byddan nhw’n gallu newid ein cofnodion.

Gallwch chi ailgylchu’r ffurflen sbâr, ond cofiwch ddinistrio’r dudalen gyntaf gyda’ch manylion personol arni.

Mae fy nghyfeiriad ar y ffurflen yn anghywir

Ysgrifennwch y cyfeiriad cywir yn y lle gwag ar eich ffurflen. Wedyn, atebwch y cwestiynau ac anfonwch hi aton ni. Defnyddiwch yr amlen rydych chi wedi ei chael gyda’r ffurflen sydd â’r costau postio wedi eu talu’n barod.