Dechrau arno : Pam ydw i wedi cael llythyr atgoffa?

Rydyn ni’n profi ein prosesau yn ymarfer y cyfrifiad yma, gan gynnwys anfon llythyrau atgoffa.

Efallai bod rhai pobl sydd wedi cael llythyr atgoffa eisoes wedi anfon eu ffurflen. Rydyn ni’n ymddiheirio am gysylltu â chi. Mae hyn yn gallu digwydd oherwydd bod oediad amser rhwng printio llythyrau a’ch bod chi’n cael un trwy’r post.

Rydyn ni’n anfon llythyrau atgoffa oherwydd maen nhw’n ein helpu ni i gael ymateb gwell. Byddwch yn amyneddgar â ni os gwelwch yn dda, wrth i ni ddod o hyd i’r cydbwysedd cywir gyda’r llythyrau rydyn ni’n eu hanfon atoch chi.

Yr wythnos yma, rydyn ni wedi anfon llythyrau at gartrefi lle mae ffurflen cyfrifiad ar-lein wedi ei dechrau ond heb ei chyflwyno. Os ydych chi’n poeni am hyn, cofiwch ein bod ni ddim yn gallu gweld eich gwybodaeth na faint o gwestiynau rydych chi wedi eu llenwi’n barod.

Rydyn ni’n gobeithio y bydd y llythyrau yma’n atgoffa pobl i lenwi’r ffurflenni ar-lein y maen nhw eisoes wedi eu dechrau. Mae mwy o ymatebion yn golygu y byddwn ni’n cael mwy o wybodaeth gywir i’n helpu ni i gynllunio ar gyfer y cyfrifiad.