Ateb ar ffurflen ar wahân i'ch cartref

Os nad ydych chi eisiau i'r bobl rydych chi'n byw gyda nhw weld eich atebion, gallwch chi ofyn am god i gael holiadur i unigolion.

Sut mae'n gweithio

Byddwn ni'n gwneud yn siŵr eich bod chi'n byw mewn cyfeiriad sy'n rhan o'r ymarfer. Yna, byddwn ni'n anfon neges destun atoch chi. Yn y neges bydd cod i agor ffurflen cyfrifiad ar-lein newydd ar gyfer eich gwybodaeth bersonol chi yn unig.

Cael cod unigol

Fel arall, cysylltwch â ni i gael cyfrifiad ar bapur.

Diogelu eich preifatrwydd

Ni fyddwn ni'n dweud wrth unrhyw un arall yn eich cartref eich bod chi wedi gofyn am god. Chi sy'n penderfynu os ydych chi eisiau dweud wrthyn nhw. Os ydyn nhw'n gwybod eich bod chi'n llenwi ffurflen ar wahân, gallan nhw nodi ar eu ffurflen eich bod chi'n llenwi eich cyfrifiad eich hun.

Peidiwch â phoeni os ydy eich cartref wedi anfon ffurflen yn barod

Does dim ots os ydy eich cartref wedi anfon eu cyfrifiad yn barod, a does dim ots os oedd hynny ar-lein neu ar bapur. Os oeddech chi wedi cael eich rhoi ar y ffurflen neu beidio, byddwn ni'n gwneud yn siŵr na fyddwch chi'n cael eich cyfri ddwywaith.