Llenwi'r cyfrifiad : Beth os oeddwn i i ffwrdd o'r cartref neu dramor ddydd Sul 21 Mawrth 2021?

Roeddwn i i ffwrdd o'r cartref

Os oeddech chi i ffwrdd o'ch cartref ddydd Sul 21 Mawrth 2021, dylech chi lenwi ffurflen y cartref cyn gynted ag y gallwch chi ar ôl i chi gyrraedd yn ôl.

Rydw i'n byw neu'n aros y tu allan i'r Deyrnas Unedig dros dro

Os nad oeddech chi yn y Deyrnas Unedig ddydd Sul 21 Mawrth 2021 a byddwch chi i ffwrdd am lai na 12 mis, dylech chi gael eich cyfrif yn y cyfrifiad.

Dylech chi gael eich cynnwys ar y ffurflen yn eich cyfeiriad parhaol neu gyfeiriad y teulu yn y Deyrnas Unedig, os oes un gennych chi.

Os oes rhywun yn aros neu'n byw yn eich cyfeiriad yn y Deyrnas Unedig

Os oes rhywun yn llenwi ffurflen y cartref, dylai eich rhoi chi ar y ffurflen.

Os nad oes neb yn eich cyfeiriad yn y Deyrnas Unedig

Dylech chi lenwi'r ffurflen yn syth ar ôl i chi gyrraedd yn ôl.

Os nad oes gennych chi gyfeiriad yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd lle y gallech chi aros, nid oes angen i chi gael eich cynnwys yn y cyfrifiad. Gallai cyfeiriad yn y Deyrnas Unedig gynnwys cartref y teulu neu riant, neu gyfeiriad rydych chi'n berchen arno neu'n ei rentu.

Rydw i'n byw y tu allan i'r Deyrnas Unedig yn barhaol

Os ydych chi'n byw y tu allan i'r Deyrnas Unedig yn barhaus am unrhyw gyfnod o 12 mis neu fwy sy'n cynnwys dydd Sul 21 Mawrth 2021, nid oes angen i chi lenwi ffurflen y cyfrifiad.

Rydw i'n aros yn y Deyrnas Unedig am lai na 3 mis

Os ydych chi'n byw dramor fel arfer ond roeddech chi yn y Deyrnas Unedig ddydd Sul 21 Mawrth 2021 am gyfnod o lai na 3 mis, dylech chi gael eich cyfrif yn y cyfrifiad fel ymwelydd. Dylai'r perchennog, rheolwr y llety neu ddeiliad y cartref ateb rhai cwestiynau amdanoch chi.

Rydw i'n aros yn y Deyrnas Unedig am 3 mis neu fwy

Dylech chi gael eich cynnwys fel preswylydd ar y ffurflen yn eich cyfeiriad arferol yn y Deyrnas Unedig ar gyfer y cyfnod yma. Dylai deiliad y cartref eich cynnwys chi ar ei ffurflen.

Os nad oes gennych chi gyfeiriad arferol yn y Deyrnas Unedig ar gyfer y cyfnod yma, dylech chi gael eich cynnwys ar y ffurflen ar gyfer y cyfeiriad lle roeddech chi'n aros dros nos ddydd Sul 21 Mawrth 2021.