Llenwi'r cyfrifiad : Llenwi'r cyfrifiad ar ran rhywun arall

Os na all person lenwi ffurflen ei hun, gall rhywun mae'n ymddiried ynddo, fel aelod o'r teulu neu ffrind, ei llenwi ar ei ran.

Os ydych chi'n llenwi'r cyfrifiad ar ran person arall, bydd angen y ffurflen bapur rydyn ni wedi ei anfon at y person.

Os yw'n bosibl, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen y cwestiynau a'r opsiynau i'r person rydych chi'n ei helpu, ac yn darllen yr atebion yn ôl ar y diwedd.

Helpu rhywun i lenwi'r cyfrifiad