Sut i lenwi'r cyfrifiad : Llenwi'r cyfrifiad ar ran rhywun arall

Os na all person lenwi ffurflen ei hun, gall rhywun mae'n ymddiried ynddo, fel aelod o'r teulu neu ffrind, ei llenwi ar ei ran.

Os ydych chi'n llenwi'r cyfrifiad ar ran person arall, bydd angen y ffurflen bapur rydyn ni wedi ei anfon at y person.

Os yw'n bosibl, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen y cwestiynau a'r opsiynau i'r person rydych chi'n ei helpu, ac yn darllen yr atebion yn ôl ar y diwedd.

Gallwch chi neu'r person rydych chi'n ei helpu lawrlwytho neu ofyn am wybodaeth mewn fformatau eraill, fel Braille, Iaith Arwyddion Prydain (BSL) a fformat hawdd ei ddeall.

Os ydych chi'n helpu person i lenwi ffurflen bapur, gallech chi neu'r person rydych chi'n ei helpu hefyd lawrlwytho llyfryn canllaw wedi ei gyfieithu i un o 49 o ieithoedd.

Neu gallwch chi gysylltu â ni a gallwn ni esbonio opsiynau eraill ar gyfer llenwi'r cyfrifiad.

Helpu rhywun i lenwi'r cyfrifiad