Llenwi'r ffurflen yn Gymraeg

Yng Nghymru

Os ydych chi'n llenwi'r cyfrifiad ar bapur, gallwch chi ddefnyddio Cymraeg a Saesneg ar yr un ffurflen. Does dim ots ydych chi'n defnyddio'r fersiwn Gymraeg neu Saesneg o'r ffurflen.

Yn Lloegr

Gallwch chi lenwi'r ffurflen yn Gymraeg os yw'n well gennych chi wneud hynny, ond dydyn ni ddim yn gallu anfon ffurflen Gymraeg atoch chi.

Mae ffurflenni cyfrifiad ar wahân yng Nghymru a Lloegr. Hynny yw, dim ond ffurflenni Saesneg sydd ar gael yn Lloegr ac mae ffurflenni Cymraeg a Saesneg ar gael yng Nghymru.