Llenwi'r cyfrifiad : Pam ydw i wedi cael llythyr rhybuddio?

Nawr bod Diwrnod y Cyfrifiad wedi dod i ben, rydyn ni wedi bod yn anfon llythyrau at bawb sydd ddim wedi dychwelyd eu cyfrifiad. Mae'n bwysig ein bod ni i gyd yn cymryd rhan.

Os ydych chi wedi cael llythyr gyda rhybudd, dylech chi lenwi eich ffurflen a'i dychwelyd cyn gynted ag y gallwch chi. Cofiwch ateb am eich cartref fel yr oedd ddydd Sul 21 Mawrth.

Os na fyddwch chi'n llenwi ffurflen y cyfrifiad ar ôl i chi gael llythyr rhybuddio, efallai y bydd swyddogion o'n tîm Diffyg Cydymffurfio yn ymweld â chi. Byddan nhw'n eich annog chi i lenwi eich ffurflen a byddan nhw'n eich helpu chi i gael mynediad at unrhyw gymorth sydd ei angen arnoch chi i gwblhau eich cyfrifiad. Efallai y byddan nhw hefyd yn gofyn am fynd i mewn i'r eiddo i'ch helpu chi i lenwi eich ffurflen neu i recordio eich rheswm dros beidio â llenwi ffurflen.

Rydw i wedi llenwi fy ffurflen yn barod

Os ydych chi wedi cael llythyr ond rydych chi wedi llenwi eich ffurflen yn barod, rydyn ni'n ymddiheuro am gysylltu â chi. Gallwch chi anwybyddu'r llythyr.