Pryd i lenwi'r cyfrifiad

Diwrnod y Cyfrifiad oedd Dydd Sul 21 Mawrth 2021, ond nid yw'n rhy hwyr i gymryd rhan. Llenwch y ffurflen cyn gynted â phosibl ac atebwch am eich cartref ar Ddiwrnod y Cyfrifiad. Mae hyn er mwyn i ni allu cyfrif y boblogaeth gyfan ar yr un diwrnod.

Roeddwn i wedi llenwi fy ffurflen yn gynnar, ga' i ei newid?

Os gwnaethoch chi lenwi eich ffurflen yn gynnar a bod nifer y bobl yn eich cartref wedi newid, cysylltwch â ni.

Beth ddylwn i ei wneud os oeddwn i i ffwrdd o'r cartref ar noson y cyfrifiad?

Os oeddech chi i ffwrdd o'ch cartref ddydd Sul 21 Mawrth 2021, llenwch ffurflen y cartref cyn gynted â phosibl ar ôl hynny. Gallwch chi hefyd ddefnyddio eich cod mynediad i'w llenwi ar-lein tra byddwch chi i ffwrdd.