Pryd i lenwi'r cyfrifiad

Diwrnod y Cyfrifiad oedd Dydd Sul 21 Mawrth 2021. Wrth lenwi'r ffurflen dylech chi ateb am eich cartref fel yr oedd ar Ddiwrnod y Cyfrifiad. Mae hyn er mwyn i ni allu cyfrif y boblogaeth gyfan ar yr un diwrnod.

Beth ddylwn i ei wneud os oeddwn i i ffwrdd o'r cartref ar noson y cyfrifiad?

Os oeddech chi i ffwrdd o'ch cartref ddydd Sul 21 Mawrth 2021, dylech chi lenwi ffurflen y cartref cyn gynted â phosibl ar ôl i chi ddychwelyd.