Pwy ddylech chi eu rhoi ar eich ffurflen?

Rhowch y 3 math hyn o bobl ar eich ffurflen:

1. Pobl sy'n byw yma ac sydd yma nawr

Help gyda phwy sy'n byw yma

2. Pobl sy'n byw yma ond sydd ddim yma ar hyn o bryd

Os ydyn nhw'n dal i fod yn y Deyrnas Unedig, dylech chi eu rhoi nhw ar y ffurflen os ydyn nhw i ffwrdd am lai na 6 mis.

Os ydyn nhw y tu allan i'r Deyrnas Unedig, dylech chi eu rhoi nhw ar y ffurflen os ydyn nhw i ffwrdd am lai na 12 mis.

Help gyda phobl sydd i ffwrdd o'r cartref

3. Pobl mae angen i chi eu rhoi ar y ffurflen i wneud yn siŵr eu bod nhw'n cael eu cyfrif yn y cyfrifiad

Dylech chi roi unrhyw un a oedd yn aros dros nos ddydd Sul 21 Mawrth 2021 ac sydd ddim yn byw yma fel arfer ond:

  • sy'n byw yn y Deyrnas Unedig ond sydd heb gyfeiriad arall, neu
  • sy'n byw y tu allan i'r Deyrnas Unedig ond sy'n aros yn y Deyrnas Unedig am 3 mis neu fwy

Dylai unrhyw un arall sy'n aros dros nos gael ei roi yn y Cwestiynau am ymwelwyr yn unig.