Plant mewn ysgol breswyl a myfyrwyr sy'n byw i ffwrdd o'r cartref

Dyma gyngor i deuluoedd sydd â phlant mewn ysgol breswyl a myfyrwyr sy'n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor.

Dylai plant a myfyrwyr gael eu cynnwys yn eu cyfeiriad yn ystod y tymor a'u cyfeiriad cartref. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi gael eich cynnwys ar ffurflen y cyfrifiad yn y 2 gyfeiriad, hyd yn oed os ydych chi wedi mynd adref ar gyfer gwyliau'r Pasg.

Dylai plant mewn ysgol breswyl a myfyrwyr gael eu cynnwys yn yr atebion i'r cwestiynau am bwy sy'n byw yn y cartref yma.

Efallai y byddan nhw hefyd yn cael eu cynnwys ar ffurflen ar wahân yn y man lle maen nhw'n byw tra'n astudio.