Rydw i'n symud tŷ

Symud allan

Llenwch y ffurflen ar-lein neu ar bapur:

  • os ydych chi'n aros yn y cyfeiriad yna nos Sul 21 Mawrth 2021, neu
  • os ydych chi'n symud allan cyn y dyddiad yma ond yn dal i fod yn gyfrifol am y biliau yn yr eiddo gwag - gallwch chi ei llenwi cyn i chi adael, neu ewch â'r llythyr neu'r ffurflen gyda chi

Os ydych chi'n symud allan cyn dydd Sul 21 Mawrth 2021, a ddim yn gyfrifol am y biliau yn yr eiddo mwyach, gadewch y llythyr neu'r ffurflen i'r preswylydd newydd.

Symud i mewn

Os ydych chi'n symud i mewn i'ch cartref ddydd Sul 21 Mawrth 2021 neu cyn hynny, bydd rhaid i chi lenwi'r ffurflen yn eich cyfeiriad newydd. Gofynnwch am god neu ffurflen bapur os bydd angen un arnoch chi.

Os ydych chi'n symud i mewn ar ôl dydd Sul 21 Mawrth 2021, a bod ffurflen yn y cyfeiriad, atebwch y cwestiynau am yr eiddo yn unig.