Rydw i'n symud tŷ

Symud allan

Dylech chi lenwi ffurflen ar bapur:

  • os oeddech chi'n aros yn y cyfeiriad yna nos Sul 21 Mawrth 2021, neu
  • os gwnaethoch chi symud allan cyn y dyddiad yma ond yn dal i fod yn gyfrifol am y biliau yn yr eiddo gwag

Os gwnaethoch chi symud allan cyn dydd Sul 21 Mawrth 2021, a ddim yn gyfrifol am y biliau yn yr eiddo mwyach, dylech chi adael y ffurflen i'r preswylydd newydd.

Symud i mewn

Os gwnaethoch chi symud i mewn i'ch cartref ddydd Sul 21 Mawrth 2021 neu cyn hynny, dylech chi lenwi'r ffurflen yn eich cyfeiriad newydd.

Os gwnaethoch chi symud i mewn ar ôl dydd Sul 21 Mawrth 2021 a bod ffurflen yn y cyfeiriad, peidiwch â phoeni am lenwi'r ffurflen.

Os ydych chi'n derbyn llythyr rhybuddio neu ymweliad gan ein tîm Diffyg Cydymffurfiaeth, esboniwch nad oeddech chi'n byw yn y cyfeiriad ddydd Sul 21 Mawrth 2021. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth pellach ar gyfer y cyfeiriad yma.