Braille

Mae llyfryn canllaw Braille ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Mae’r llyfryn yn cynnwys cyfieithiadau Braille o wybodaeth am y cyfrifiad, gan gynnwys:

  • beth yw’r cyfrifiad a pham y dylech gymryd rhan
  • sut i gymryd rhan ar lein neu ar bapur
  • gwybodaeth am breifatrwydd a diogelu data​
  • sut i gael help

Cysylltwch â ni i ofyn am lyfryn canllaw Braille.