Yr hyn sydd angen i chi ei wybod : Beth i'w wneud pan fyddwch chi wedi gorffen eich cyfrifiad