Cyflogaeth : Beth oedd enw'r sefydliad neu'r busnes roeddech chi'n gweithio iddo?