Yr hyn sydd angen i chi ei wybod : Beth sydd yn y daflen wybodaeth am y cyfrifiad