Yr hyn sydd angen i chi ei wybod : Beth sydd yn y llythyr y gwnaethom ei anfon atoch