Yr hyn sydd angen i chi ei wybod : Beth yw'r cyfrifiad a pham ei fod yn bwysig