Manylion personol : Beth yw’r math o gyfeiriad yn y Deyrnas Unedig, neu mewn gwlad arall, lle rydych chi’n aros am fwy na 30 diwrnod y flwyddyn?