Perthynas aelodau o'r cartref â’i gilydd : Disgrifiwch y berthynas rhwng aelodau eraill o'r cartref