Pobl sy'n byw yma : Oes unrhyw un arall yn byw yn y cyfeiriad hwn?