Manylion personol : Os ydych chi'n 18 oed neu'n iau, ydych chi'n blentyn ysgol neu'n fyfyriwr mewn addysg amser llawn?